Πολιτική Επιστροφών

(ακριβής μεταφορά όρων από σελίδα “Όροι Χρήσης“)

3.Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα Προϊόντων
3.1. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή από το διανομέα της εταιρείας courier ή από το υποκατάστημα της εταιρείας courier, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να μην παραλάβει το προϊόν και να το επιστρέψει στον διανομέα της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Το e-Price24.gr υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.
Ο όρος αυτός δεν ισχύει για πωλήσεις ειδών στο φυσικό μας κατάστημα, οπότε το είδος ελέγχεται κατά την παράδοση από τον πελάτη.

4.Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.
4.1. Η επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων χρεώνεται σε βάρος του e-Price24.gr. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση του e-Price24.gr τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης δεν θα ισχύει μετά την παρέλευση 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του e-Price24.gr θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier, ή στο κατάστημά μας.
4.2. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, ή ακύρωση της συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το e-Price24.gr.
4.3. Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το e-Price24.gr θα ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Το e-Price24.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού από την Τράπεζα.
4.4. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το e-Price24.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

4.5. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επιστροφής, ενώ έχει προηγηθεί εξόφληση με αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά τον έλεγχο και παραλαβή των ειδών σε λογαριασμό Ελληνικής Τραπέζης που θα υποδείξει ο πελάτης.

5. Δικαίωμα υπαναχώρησης
5.1. Μέχρι και προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση. Η δήλωση υπαναχώρησης (βλ. υπόδειγμα δήλωσης) ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, και το e-Price24.gr είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό.
5.2. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.
5.3. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση. Σε περίπτωση αποστολής είδους με “δωρεάν μεταφορικά” θα αφαιρεθεί επιπλέον ποσό αξίας 3,50€ (ή 8,00€ εφόσον το e-price24.gr καταβάλει σε συνεννόηση με τον πελάτη τα έξοδα επιστροφής) καθόσον η προωθητική πολιτική ισχύει μόνο για προϊόντα που δεν επιστρέφονται λόγω υπαναχώρησης.

5.4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και της επιστροφής του προϊόντος, το e-Price24.gr υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε (μη συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εξόδων αποστολής, εξόδων επιστροφής και αξίας αντικαταβολής) το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου είδους. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

6.  Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
6.1. Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για προϊόντα/υπηρεσίες που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί βάση προδιαγραφών του πελάτη, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα).

7. Εγγύηση
7.1. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από «εμπορική εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «κέντρα επισκευής» (service centers) και η οποία έρχεται να καλύψει επιπρόσθετα των νομίμων δικαιωμάτων εκάστοτε πελάτη. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα οφειλόμενο στον κατασκευαστή δικαιούται ο πελάτης να ζητήσει την επιδιόρθωσή του. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης επισκευής πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
7.2. Τα νόμιμα δικαιώματα εκάστοτε πελάτη απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), καθώς και τα λοιπά δικαιώματα από το άρθρ. 5 του νόμου 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή. Επίσης δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.
7.3. Η διάρκεια της εμπορικής εγγύησης καθορίζεται από τον κάθε κατασκευαστή ανάλογα με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και ειδικότερα για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης σχετίζεται με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε στην περιγραφή του προϊόντος το χρόνο εγγύησης που παρέχει ο κάθε κατασκευαστής. Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε επίσης να ανατρέξτε και στη συσκευασία του προϊόντος.
Επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή προκειμένου να ενημερωθείτε αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή εμπορική πολιτική αντικατάστασης DOA. Ειδικότερα, για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (αφορά αντικατάσταση προϊόντος με τεχνικό πρόβλημα κατά την παράδοση Dead-On-Arrival το οποίο σημαίνει ότι εξαρχής δεν είναι δυνατή η θέση του σε λειτουργία). Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή – πέραν ενδεχόμενων άλλων δικαιωμάτων σας – ισχύει έως 7 ημέρες. Στη περίπτωση λοιπόν που το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης DOA και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία εντός του προβλεπόμενου χρόνου.
Για να εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα DOA όπου και όταν αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο κατασκευαστής. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει επιστροφή περίπτωσης DOA θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του, να είναι εντός της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή χρονικής διάρκειας DOA και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο service center πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA, η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του service center. Σημειώνεται ότι η διαδικασία DOA υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στο κέντρο διανομής μας και την αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «service center».
7.4. Σε περίπτωση αποστολής ενός προϊόντος στο e-Price24.gr για προώθηση του σε ένα εξουσιοδοτημένο service – στα πλαίσια της after sales υποστήριξης που παρέχουμε – θα πρέπει το προϊόν να αποσταλεί στην αυθεντική του συσκευασία, ήτοι την συσκευασία αγοράς του, και με τα παρελκόμενα τα οποία περιείχε για να γίνει δεκτό. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε ενέργειες προώθησης του στα αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα service ή/και προμηθευτές μας. Υπενθυμίζεται πως αυτή η απαίτηση περιέχεται και στους όρους εγγύησης που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

8. Λοιποί όροι εγγύησης
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:
• Δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς ή στοιχεία της παραγγελίας.
• Έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος (π.χ. Serial No.)
• Εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.
• H βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, ή κακής χρήσης.
• Η βλάβη έχει προκληθεί από υγρό στοιχείο (πχ πτώση σε θάλασσα) και έχει εντοπιστεί υγρασία στην πλακέτα.
• Υπάρχουν εμφανή σημάδια πτώσης ή παραβίασης της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κλπ.